Polityka prywatności

Spółka Shiftboard, Inc. (dalej „Shiftboard”, „my”, „nas”, „nasz” lub „Firma”) zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających strony internetowe Firmy (dalej „Odwiedzający”) oraz osób rejestrujących się do korzystania z Usług określonych poniżej („Klienci”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki dotyczące traktowania prywatności przez Shiftboard w odniesieniu do korzystania z aplikacji i usług oferowanych przez Shiftboard (łącznie „Usługi”), a także wyborów indywidualnych dotyczących korzystania, dostępu i modyfikacji danych osobowych. Shiftboard spełnia wymogi Struktury Ochrony Prywatności UE-USA oraz Struktury Ochrony Prywatności Szwajcaria-USA, przedstawionymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Spółka Shiftboard, Inc. poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega Zasad Ochrony Prywatności. W przypadku zaistnienia konfliktu między wymogami niniejszej Polityki prywatności a Zasadami Ochrony Prywatności. obowiązują Zasady Ochrony Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności i zapoznać się z naszym poświadczeniem, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/

Kiedy Shiftboard otrzymuje dane osobowe w ramach Zasad OchronyPrywatności, a następnie przekazuje je zewnętrznemu dostawcy usług działającemu jako pełnomocnik w imieniu Shiftboard, w ramach Zasad Ochrony Prywatności Shiftboard ponosi określoną odpowiedzialność za to, aby zarówno (i) pełnomocnik przetwarzał te dane w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Prywatności, jak i (ii) za zdarzenie powodujące szkodę.

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące Deklaracji prywatności Shiftboard lub powiązanych praktyk, skontaktuj się z Shiftboard za pośrednictwem poczty pod adresem Shiftboard, Inc. PO Box 21329, Seattle, WA 98111 lub drogą mailową: privacy@Shiftboard.com

Zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności, Shiftboard zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej Polityki Ochrony Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z Shiftboard pod adresem privacy@shiftboard.com. Shiftboard zobowiązuje się do współpracy z unijnymi organami ds. ochrony danych (DPA) oraz szwajcarskim federalnym inspektorem ochrony danych i informacji (FDPIC), a także do przestrzegania zaleceń tych organów w odniesieniu do danych przekazywanych z UE i Szwajcarii.

Jeśli masz problem dotyczący prywatności lub wykorzystania danych, którego nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, skorzystaj z internetowej platformy rozwiązywania sporów (bezpłatnie) na stronie http://ec.europa.eu/odr. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez stronę trzecią.

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie internetowej Zasad Ochrony Prywatności, możesz być uprawniony do powołania się na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozwiązywania sporów zostały wyczerpane.

1. Ujęte aplikacje i usługi

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje praktyki informacyjne, w tym sposób gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i zabezpieczania przez Firmę danych osobowych użytkownika, aplikacji i usług związanych z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności (łącznie zwanych „Aplikacjami Shiftboard” lub „Aplikacjami Firmy”).

Shiftboard dostarcza aplikację („forum”) wyposażoną w różnorodne narzędzia sieciowe i narzędzia do kontroli produktywności oraz funkcje przeznaczone dla osób i organizacji. Networking i udostępnianie danych osobowych w serwisie Shiftboard jest całkowicie dobrowolne i może być tylko wynikiem rejestracji. Podczas korzystania przez Ciebie z tej aplikacji/witryny internetowej, gromadzimy i przechowujemy dane osobowe podane przez Ciebie lub Twojego pracodawcę. Możemy gromadzić i przechowywać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numery kontaktowe, adres e-mail, dane kontaktowe, zdjęcia, a czasami informacje finansowe (w zależności od rodzaju usługi).

Shiftboard udostępnia stronę internetową wyposażoną w różnorodne narzędzia edukacyjne idla osób i organizacji, które umożliwiają do angażowania się i komunikowanie z Shiftboard. Udostępnianie danych osobowych w serwisie Shiftboard może być tylko wynikiem odwiedzania stron, rejestracji lub wyraźnego żądania komunikacji z organizacją Shiftboard.

Aplikacja i strona internetowa Shiftboard mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Praktyki dotyczące informacji lub treści zamieszczanych na takich stronach internetowych podlegają przepisom dotyczącym prywatności na podobnych witrynach internetowych. Firma zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności dostępnymi na innych stronach internetowych, w celu poznania ich praktyk w zakresie informacji.

2. Informacje o danych kontaktowych Shiftboard

Dla celów zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, administratorem danych osobowych jest Shiftboard, Inc. z siedzibą w Seattle, WA. Naszym przedstawicielem i inspektorem ochrony danych osobowych na Unię Europejską UE jest firma Fifth Step – enquires@fifthstep.com.

Nie przetwarzamy żadnych wrażliwych danych osobowych (jak numery ubezpieczenia społecznego, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub wyznaniem, zdrowiem, danych biometrycznych lub informacji o cechach genetycznych, o kryminalnej przeszłości lub członkostwie w związkach zawodowych), w związku z czym nie ujawniamy takich informacji za pośrednictwem aplikacji ani usług, ani też w inny sposób.

Dodatkowe informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej:

Klikając przycisk „Zgadzam się” lub dowolny inny przycisk oznaczający akceptację niniejszej polityki prywatności, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:

 • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności, w tym w naszych procedurach dotyczących plików cookie, adresów IP i plików dziennika (Shiftboard przechowuje adresy IP w plikach dziennika dla wszystkich wysłanych żądań HTTP. Pliki dzienników są szyfrowane i przechowywane na wypadek, gdyby nasi klienci, organy ścigania lub inne organy prawne zażądały od Shiftboard dowodu na to, kto wysłał dane żądania).
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nasze serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych firmom przetwarzającym dane w krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, które nie wprowadziły przepisów o ochronie danych, które zapewniają taki sam poziom ochrony, jaki istnieje w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgoda ma charakter dobrowolny i możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Pamiętaj, że jeśli wycofasz zgodę, możemy nie być w stanie świadczyć Ci usług.
 • Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych odpowiednim osobom pracującym dla usługodawców, którzy pomagają nam świadczyć usługi.
 • Jeśli włączyłeś obsługę plików cookie w przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jeśli później będziesz chciał zmienić swoją zgodę, skontaktuj się z Shiftboard pod adresem privacy@shiftboard.com.

3. Rodzaje danych gromadzonych bezpośrednio od Użytkownika

 • Shiftboard gromadzi i przechowuje dane osobowe, gdy pracodawca wykupi konto Shiftboard. Pracodawcy przekazują dane osobowe Shiftboard.
 • Shiftboard gromadzi i przechowuje dane osobowe za każdym razem, gdy korzystasz z aplikacji i usług Shiftboard, które wymagają trwałości informacji, obejmujących planowanie, powiadamianie, zarządzanie zadaniami oraz inne informacje o oprogramowaniu.
 • Shiftboard gromadzi i przechowuje dane osobowe w przypadku rejestracji w wersji Shiftboard o, do demwebinaru lub innej aktywności, gdy dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe lub rejestrujesz się w innych aktywnościach Shiftboard.
 • Shiftboard gromadzi i przechowuje dane osobowe za każdym razem, gdy korzystasz ze strony Shiftboard, która wymaga trwałości informacji, na przykład prośba o wersję demo lub prośba o pomoc ze strony zespołu sprzedaży lub wsparcia.
 • Gdy użytkownik wyraża zainteresowanie uzyskaniem dodatkowych informacji o Usługach lub rejestracji w wydarzeniu, Shiftboard wymaga podania Firmie osobistych danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail („Wymagane dane kontaktowe”).
 • Gdy nabywasz Usługi lub rejestrujesz się w wydarzeniu, Shiftboard może również wymagać od Ciebie dostarczenia firmie danych finansowych i rozliczeniowych, takich jak nazwa i adres rozliczeniowy, numer karty kredytowej oraz liczba pracowników w organizacji, którzy będą korzystać z Usług („Informacje rozliczeniowe”).
 • Shiftboard może również poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, takich jak roczne dochody firmy, liczba pracowników lub branża („Informacje opcjonalne”), podczas rozmowy z Shiftboard.
 • Gdy Goście ubiegają się o pracę w Firmie, Shiftboard może również wymagać od Ciebie przesłania dodatkowych danych osobowych lub życiorysu („Informacje o wnioskodawcy”).
 • Wymagane dane kontaktowe, Informacje rozliczeniowe, Informacje o wnioskodawcy, Informacje opcjonalne i wszelkie inne informacje przekazane Shiftboard w komunikacji elektronicznej lub słownej są nazywane zbiorczo “danymi”.

 

4. Rodzaje danych gromadzonych bezpośrednio od Użytkownika

 • Shiftboard wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie do świadczenia usług online, a do oceniania w sposób zbiorczy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług.
 • Serwery Shiftboard przechowują informacje, gdy odwiedzasz serwis Shiftboard, korzystasz z naszych produktów lub w inny sposób uzyskujesz dostęp do adresu URL Shiftboard. Przechowywane informacje obejmują adres URL, adres IP, typy przeglądarki i język, a także datę i godzinę żądania.

 

5. Polityka dotycząca plików cookie 

Shiftboard wykorzystuje pliki cookie do tego, aby interakcje z witrynami Firmy były łatwe i sensowne. Gdy odwiedzasz jedną z witryn internetowych Firmy, serwery Shiftboard wysyłają plik cookie na Twój komputer. Same w sobie, pliki cookie nie identyfikują Cię; po prostu rozpoznają Twoją przeglądarkę internetową. O ile nie zdecydujesz się na identyfikację w Shiftboard, odpowiadając na ofertę promocyjną, otwierając konto lub wypełniając formularz internetowy (np. „Poproś o wersję demo”), dla Firmy pozostajesz anonimowy.

Shiftboard używa plików cookie, które są oparte na sesjach i trwałości. Pliki cookie danej sesji istnieją tylko podczas tej jednej sesji. Znikają z komputera po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Trwałe pliki cookie pozostają w Twoim komputerze po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Możesz kontrolować używanie plików cookie na poziomie poszczególnych przeglądarek, ale jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, może to ograniczyć korzystanie z pewnych funkcji lub opcji w naszych Witrynach internetowych lub Usługach.

 • Poniżej przedstawiono sposób, w jaki shiftboard.com wykorzystuje różne kategorie plików cookie oraz opcje zarządzania ustawieniami plików cookie:

Typ plików cookie

Cel

Podstawowe pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia funkcji dostępnych za pośrednictwem Shiftboard. Na przykład pozwalają oglądać filmy wideo na stronie internetowej, rejestrować się na webinary i upewnić się, że zgłoszenia są odpowiednio przetwarzane. Pozwalają również zalogować się do zabezpieczonych obszarów Shiftboard i przyspieszają wczytywanie stron, które chcesz odwiedzić. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć usług, a wykorzystujemy je tylko do świadczenia usług.

Pliki cookie dotyczące analityki i wydajności

Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o ruchu na stronie oraz sposobach interakcji użytkowników z witryną Shiftboard. Zgromadzone informacje nie umożliwiają zidentyfikowania indywidualnego gościa. Zamiast tego informacje są gromadzone i traktowane jako anonimowe. Przykłady informacji obejmują liczbę osób odwiedzających witrynę Shiftboard.com, witryny lub źródła odwiedzin kierujące użytkowników do witryny, strony odwiedzane w witrynie Shiftboard.com, godzina odwiedzin na stronie Shiftboard, czy użytkownik odwiedzilłShiftboard wcześniej oraz inne podobne informacje. Wykorzystujemy te informacje, aby pomóc w bardziej efektywnym działaniu serwisu Shiftboard, gromadzeniu szerokich informacji demograficznych i monitorowaniu poziomu aktywności w serwisie Shiftboard.

Usługi, które wykorzystujemy, to:
Google Analytics:
W tym celu korzystamy z Google Analytics i innych usług analitycznych stron trzecich. Usługa Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie. Jest wykorzystywana tylko do poprawy działania serwisu Shiftboard.com. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Więcej informacji o tym, jak Google chroni Twoje dane, znajdziesz tutaj: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Możesz uniemożliwić korzystanie z Google Analytics w odniesieniu do korzystania z Shiftboard poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB].
Kissmetrics:
Te pliki cookie zawierają wartości, które pozwalają firmie Kissmetrics wykryć, czy odwiedzający jest użytkownikiem powracającym, czy też odwiedza stronę po raz pierwszy, kiedy ostatnio odwiedził stronę (strony), oraz jeśli prowadzisz testowanie A/B, do której grupy testowej należy odwiedzający. Jeśli nam tego nie polecisz, na przykład poprzez powiązanie tożsamości z użytkownikiem, w tych plikach cookie nie będą przechowywane żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookie Kissmetrics znajdziesz tutaj: https://www.kissmetrics.com/terms/
Możesz zapobiec użyciu Kissmetrics za pomocą funkcji rezygnacji, którą można znaleźć tutaj: https://www.kissmetrics.com/user-privacy/
CrazyEgg:
Klienci Crazy Egg korzystają z usługi analizy, aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownicy witryn klienta wchodzą w interakcję z tymi witrynami („Informacje o odwiedzających”). Ta usługa analityczna umożliwia klientowi Crazy Egg ocenę i potencjalną modyfikację strony klienta w oparciu o ustalenia dotyczące korzystania z odwiedzanych witryn przez klientów i interakcji z witryną klienta.
Więcej o plikach cookie CrazyEgg możesz dowiedzieć się tutaj: https://www.crazyegg.com/cookies
Możesz uniemożliwić korzystanie z CrazyEgg przy użyciu funkcji rezygnacji, którą można znaleźć tutaj: https://www.crazyegg.com/opt-out

Ukierunkowane i reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie monitorują Twoje nawyki w zakresie przeglądania, aby umożliwić Shiftboard wyświetlanie reklam, które z większym prawdopodobieństwem mogą Cię zainteresować. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania, aby grupować Cię z innymi użytkownikami, którzy mają podobne zainteresowania. Na podstawie tych informacji i za naszą zgodą, zewnętrzni reklamodawcy mogą umieszczać pliki cookie, aby umożliwić im wyświetlanie podczas korzystania ze stron internetowych osób trzecich reklam, które naszym zdaniem będą pasować do Twoich zainteresowań.

Pliki cookie, które pamiętają Twoje nawyki dotyczące przeglądania oraz ukierunkowane reklamy możesz wyłączyć, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Jeśli zdecydujesz się usunąć ukierunkowane i reklamowe pliki cookie, nadal będziesz widzieć reklamy, ale mogą one być niedopasowane do Ciebie. Nawet jeśli usuniesz pliki cookie firm wymienionych w powyższym linku, nie wszystkie firmy obsługujące internetowe pliki cookie behawioralne znajdują się na tej liście, więc możesz nadal otrzymywać pliki cookie i dostosowane reklamy od firm, które nie są tam wymienione.

Pliki cookie mediów społecznościowych

Te pliki cookie są wykorzystywane w przypadku udostępniania informacji za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych lub przycisku „Lubię to” w witrynie shiftboard.com lub powiązania konta z naszymi treściami w serwisie społecznościowym, takim jak Facebook, Twitter czy Google+. Sieć społecznościowa zarejestruje, że to zrobiłeś.

 

6. Zasady przetwarzania danych

 • Shiftboard przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Potrzebujemy pewnych danych osobowych, aby zapewnić Ci dostęp do witryny i produktu Shiftboard.
 • Jeśli utworzyłeś prośbę o wersję demo lub zarejestrowałeś się do webinaru, wydarzenia lub wymaganego dodatkowego zabezpieczenia, zostaniesz poproszony o zaznaczenie pola wyboru oznaczającego Twoją zgodę na udostępnienie tych danych w celu uzyskania dostępu do naszych usług, zakupu naszych produktów, wyświetlania treści.
 • Jeśli utworzyłeś u nas konto, zostaniesz poproszony o zaznaczenie pola wyboru oznaczającego zgodę na dostarczenie tych danych w celu uzyskania dostępu do naszych usług, zakupu naszych produktów, wyświetlania treści. Ta zgoda daje nam podstawę prawną wymaganą przez obowiązujące prawo dotyczące przetwarzania danych.
 • Zachowujesz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką, nie korzystaj z naszej strony internetowej i aplikacji, ani nie przekazuj nam danych osobowych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, formularzy internetowych, ani w żaden inny sposób.
 • Shiftboard publikuje listę Klientów i studiów przypadków na stronach internetowych Firmy, które zawierają informacje takie, jak nazwiska i tytuły Klientów. Shiftboard uzyskuje zgodę każdego Klienta przed publikacją jakichkolwiek informacji na takiej liście lub zamieszczeniem opinii.

7. Udostępnianie zgromadzonych informacji

Dostawcy usług Shiftboard
Shiftboard może udostępniać dane dotyczące Klientów Shiftboard zakontraktowanym dostawcom usług na rzecz Firmy, aby mogli oni świadczyć usługi w naszym imieniu. Ci usługodawcy są upoważnieni do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia nam wymaganych usług. Nie ograniczając powyższego, Shiftboard może również udostępniać informacje o Klientach dostawcom usług na rzecz Firmy w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych informacji oraz za pośrednictwem serwisów i mediów społecznościowych, takich jak Facebook, dla celów marketingowych i reklamowych. O ile nie zostało to opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, Shiftboard nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wymienia żadnych informacji ze stronami trzecimi dla celów promocyjnych.

Shiftboard może udostępniać dane osób Odwiedzających serwis Shiftboard, Klientów i Uczestników zakontraktowanym dostawcom usług na rzecz Firmy, aby mogli oni świadczyć usługi w naszym imieniu. Ci dostawcy są upoważnieni do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów świadczenia nam wymaganych usług. Shiftboard przechowuje Twoje dane dla celów handlowych i marketingowych w HubSpot, Salesforce i Google Analytics. Shiftboard używa narzędzi stron trzecich do celów związanych z webinarami i hostingiem materiałów wideo. Są to: Brighttalk, GotoWebinar, JoinMe, Zoom i Consensus. Nie ograniczając powyższego, Shiftboard może również udostępniać dane osób Odwiedzających serwis Shiftboard, Klientów i Uczestników dostawcom usług na rzecz Firmy, dla celów zapewnienia jakości dostarczanych informacji oraz za pośrednictwem serwisów i mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, CrazyEgg, do celów związanych z marketingiem i reklamą na tych stronach. O ile nie zostało to opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, Shiftboard nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wymienia żadnych informacji ze stronami trzecimi dla celów promocyjnych.

Shiftboard może udostępniać informacje o Klientach i użytkownikach Shiftboard zakontraktowanym dostawcom usług na rzecz Firmy, aby mogli oni świadczyć usługi w naszym imieniu. Ci dostawcy są upoważnieni do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów świadczenia nam wymaganych usług. Shiftboard przechowuje Twoje dane osobowe do użytku w usługach: Tierpoint, AWS, Salesforce, Pendo, Twilio, Klipfolio i Droppoint. Shiftboard korzysta z zewnętrznych narzędzi do przesyłania wiadomości – np. Twilio. Shiftboard korzysta z usług firm zewnętrznych do rozliczeń i przetwarzania kart kredytowych – np. Intuit, SaaSOptics i Chargify.

Strony trzecie
Twoje dane osobowe możemy ujawnić dowolnej stronie trzeciej za Twoją uprzednią zgodą.

Shiftboard posiada podpisane umowy ze stronami trzecimi, ograniczające im dostęp, wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych zgodnie z naszymi zobowiązaniami w ramach Zasad Ochrony Prywatności. Ponadto spółka Shiftboard może ponosić odpowiedzialność, jeśli nie wypełni tych zobowiązań oraz za zdarzenie, które może spowodować szkodę. Shiftboard ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Zasad Ochrony Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej jako pełnomocnik w jej imieniu. Shiftboard spełnia wymogi Zasad Ochrony Prywatności dla wszystkich transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym dalszych przepisów o przeniesieniu odpowiedzialności.

Rozliczenia
Shiftboard korzysta z usług firmy zewnętrznej do zarządzania przetwarzaniem kart kredytowych. Ten dostawca usług nie może przechowywać, gromadzić ani wykorzystywać informacji rozliczeniowych, z wyjątkiem wyłącznego celu przetwarzania danych kart kredytowych w imieniu Firmy.

Przymusowe ujawnienie
Shiftboard zastrzega sobie prawo do wykorzystania lub ujawnienia dostarczonych informacji, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli Firma w uzasadniony sposób uważa, że wykorzystanie lub ujawnienie jest konieczne dla celów ochrony praw Firmy i/lub postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności Shiftboard podlega uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W niektórych sytuacjach Shiftboard może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, między innymi w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.

8. Międzynarodowy transfer zgromadzonych danych

Twoje dane, w tym dane osobowe, które od Ciebie otrzymamy, mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas, nasze podmioty stowarzyszone i inne strony trzecie poza krajem, w którym mieszkasz, w tym, między innymi, w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak w innych częściach świata. Korzystając z naszego produktu, wyrażasz zgodę na to przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie kroki niezbędne dla zapewnienia, że Twoje dane będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką.

9. Preferencje dotyczące komunikacji, rezygnacja i anulowanie subskrypcji

Shiftboard oferuje osobom Odwiedzającym, Klientom i Uczestnikom, którzy udostępniają dane kontaktowe, możliwość wyboru sposobu, w jaki Firma wykorzystuje dostarczone informacje. Możesz zarządzać otrzymywaniem wiadomości marketingowych i nietransakcyjnych, klikając link „Anuluj subskrypcję” znajdujący się u dołu wiadomości marketingowych Firmy. Dodatkowo możesz anulować subskrypcję tutaj lub kontaktując się z nami korzystając z informacji zamieszczonych w poniższym rozdziale „Kontakt z nami”.

10. Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione, abyś mógł korzystać z Aplikacji i/lub abyśmy mogli świadczyć Ci usługę, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (na przykład do celów dotyczących nadzorowania).

11. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do celów automatycznego podejmowania decyzji. Możemy to jednak zrobić, aby wypełnić obowiązki nałożone przez prawo. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym i zapewnimy Ci możliwość zgłoszenia sprzeciwu.

12. Prawa do danych osobowych

Rezygnacja (prawo do ograniczenia przetwarzania). W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, aby wypisać się z: (i) bezpośredniej komunikacji marketingowej; (ii) zautomatyzowanego podejmowania decyzji i/lub profilowania; (iii) naszego zbioru poufnych danych osobowych; (iv) wszelkiego nowego przetwarzania danych osobowych, które możemy wykonywać poza pierwotnym celem; lub (v) przeniesienia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pamiętaj, że korzystanie z niektórych witryn i produktów Shiftboard może być niemożliwe po rezygnacji.

Dostęp (prawo do informacji, prawo do dostępu) – Możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas Twoich danych w dowolnym momencie, za pośrednictwem Twojego konta, kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem privacy@shiftboard.com.

Modyfikuj (prawo do korekty) – Możesz również skontaktować się z nami, aby zaktualizować lub poprawić wszelkie nieścisłości w Twoich danych osobowych (dotyczy użytkowników witryny). Zarejestrowani użytkownicy produktów Shiftboard mogą przeglądać, aktualizować, poprawiać lub usuwać Dane osobowe na swoim koncie użytkownika, kontaktując się z pracodawcą. W niektórych przypadkach użytkownicy mogą aktualizować niektóre ze swoich danych osobowych w produkcie Shiftboard. Dołożymy wszelkich starań, uzasadnionych pod względem handlowym, aby uszanować Twoją prośbę. Jeśli Twój pracodawca całkowicie usunie wszystkie Twoje dane osobowe, Twoje konto użytkownika może zostać dezaktywowane, a Ty możesz nie mieć już możliwości korzystania z produktu. Jeśli skontaktowałeś się z Shiftboard w celach związanych ze sprzedażą lub marketingiem i potrzebujesz zaktualizowania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w celu wprowadzenia zmian lub usunięcia danych.

Przenieś (prawo do przenoszenia danych) – Twoje dane są przenośne, tzn. że masz swobodę przenoszenia swoich danych do innych usługodawców, zgodnie z Twoją wolą.

Wymaż i zapomnij (prawo do usunięcia). W niektórych sytuacjach, na przykład, gdy dane, które przechowujemy, nie są już aktualne lub są nieprawidłowe, możesz poprosić nas/pracodawcę (w przypadku użytkowników produktów Shiftboard) o usunięcie danych.

13. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Shiftboard może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności, publikując nową wersję online. Od czasu do czasu należy sprawdzać tę stronę pod kątem zmian. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię, publikując zmienioną Politykę prywatności na naszych stronach internetowych. Dzięki temu zawsze będziesz świadomy tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, o ile w ogóle, są ujawniane. Dalsze korzystanie z witryn internetowych, usługi subskrypcji i/lub dalsze przekazywanie nam danych osobowych, będzie podlegać warunkom obowiązującej w danym momencie Polityki prywatności.

14. Kontakt z nami

Pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o prywatności lub praktyk w zakresie informacji stosowanych w witrynach internetowych i usługach Firmy, należy kierować do Działu ds. prywatności Shiftboard, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@shiftboard.com lub wysyłając list na adres: Shiftboard, Inc. P.O. Box 21329, Seattle, WA 98111