Privacybeleid

Shiftboard, Inc. (‘Shiftboard’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of het ‘Bedrijf’) beschermt de privacy van personen die de websites van het bedrijf bezoeken (‘Bezoekers’) en personen die zich registreren voor het gebruik van de diensten, zoals hieronder gedefinieerd (‘Klanten’). Deze privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken van Shiftboard met betrekking tot het gebruik van de applicaties en diensten van het bedrijf die door Shiftboard worden aangeboden (gezamenlijk: de ‘Diensten’), evenals de keuzes van personen met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van persoonsgegevens. Shiftboard, Inc. neemt deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework (Kader voor privacybescherming). Shiftboard heeft toegezegd aan het Amerikaanse Department of Commerce (Departement van Handel) dat alle persoonsgegevens die worden ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU) worden behandeld conform het Privacy Shield Framework en diens privacybeginselen. Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework, kunt u de Privacy Shield List (Privacybeschermingslijst) van het Amerikaanse Department of Commerce bekijken op https://www.privacyshield.gov/list

Indien Shiftboard persoonlijke informatie ontvangt die onder het Privacy Shield (Privacybescherming) valt en deze vervolgens overdraagt aan een externe dienstverlener die namens Shiftboard als agent fungeert, heeft Shiftboard bepaalde verplichtingen in het kader van het Privacy Shield indien (i) de agent de informatie verwerkt op een manier die niet consistent is met het Privacy Shield en (ii) Shiftboard verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Als u vragen of klachten hebt over de privacyverklaring van Shiftboard of de hieraan gerelateerde praktijken, kunt u contact opnemen met Shiftboard via het postadres Shiftboard, Inc. PO Box 21329, Seattle, WA 98111. Daarnaast kunt u Shiftboard ook een e-mail sturen: privacy@Shiftboard.com.

Mocht u een onopgelost probleem hebben in verband met privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar uw tevredenheid hebben aangepakt, kunt u gebruikmaken van het online platform voor geschillenregeling (gratis) op http://ec.europa.eu/odr.  Alle geschillen zullen door een derde worden opgelost.

1. Gedekte applicaties en diensten

Deze privacyverklaring dekt alle informatiepraktijken, waaronder de manier waarop het Bedrijf de door u verstrekte persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en veilig stelt, via applicaties en diensten die zijn gekoppeld aan deze privacyverklaring (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Applicaties van Shiftboard’ of ‘Applicaties van het bedrijf’).

Shiftboard biedt een applicatie (een ‘forum’) met diverse netwerk- en productiviteitstools en -mogelijkheden voor personen en organisaties.  Netwerken en het delen van persoonlijke informatie op Shiftboard is volledig vrijwillig en kan uitsluitend plaatsvinden als gevolg van registratie. Als u gebruikmaakt van deze applicatie/website, verzamelen wij uw persoonlijke informatie en slaan deze op, zoals deze is verstrekt door u of uw werkgever. Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen en opslaan: naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, fysieke contactinformatie, foto’s en soms financiële informatie (afhankelijk van de gebruikte dienst).

Shiftboard biedt een website met diverse voorlichtingstools en mogelijkheden voor personen en organisaties om te overleggen en communiceren met Shiftboard. Het delen van persoonlijke informatie op Shiftboard kan alleen als gevolg van het bezoek aan websites, inschrijving of een expliciet verzoek om met de organisatie van Shiftboard te communiceren.

De applicatie en website van Shiftboard kunnen links bevatten naar andere websites. De informatiepraktijken of de inhoud van deze andere websites worden beheerst door de privacyverklaringen van deze andere websites. Het Bedrijf adviseert u om de privacyverklaringen van andere websites te bekijken om inzicht te krijgen in hun informatiepraktijken.

2. Contactinformatie over gegevens van Shiftboard

Ten behoeve van de toepasselijke juridische bescherming van uw gegevens, is Shiftboard, Inc. gevestigd in Seattle (Washington), de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens. Onze EU-vertegenwoordiger en functionaris voor gegevensbescherming is Fifth Step – enquires@fifthstep.com.

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens (zoals burgerservicenummers, informatie over ras of etnische afkomst, politieke mening, religie of ander geloofsovertuiging, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond); maak dergelijke informatie dan ook niet bekend op of via de applicatie of diensten of anderszins aan ons.

Aanvullende informatie voor gebruikers van de Europese Unie:

Door te klikken op ‘I agree’ (Ik ga akkoord) of een andere knop die aangeeft dat u het privacybeleid accepteert, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het volgende:

 • U stemt in met de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en de verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze die in dit privacybeleid is beschreven, met inbegrip van onze procedures met betrekking tot cookies, IP-adressen en logbestanden (Shiftboard slaat IP-adressen op in logbestanden voor alle HTTP-aanvragen gericht aan onze diensten. Deze logbestanden zijn versleuteld opgeslagen voor het geval dat onze klanten, wetshandhavers of andere juridische autoriteiten van Shiftboard eisen dat bewijs wordt overlegd van de persoon die deze aanvragen heeft ingediend).
 • U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten aangezien onze servers zich in de Verenigde Staten bevinden.
 • U stemt in met de overdracht en verwerking van uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten en de EU.
 • U stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens kunnen overdragen aan gegevensverwerkers die in landen zijn gevestigd, waaronder de Verenigde Staten, die geen wetten hanteren inzake gegevensbescherming met dezelfde mate van bescherming als in landen in de Europese Economische Ruimte. Uw instemming is vrijwillig en u kunt uw instemming te allen tijde intrekken (‘opt-out’). U dient zich hierbij wel te realiseren dat bij intrekking van uw instemming wij u niet meer kunnen voorzien van onze diensten.
 • U geeft ons toestemming uw persoonsgegevens te delen met relevante personen die voor dienstverleners werken die ons helpen bij het verstrekken van onze diensten.
 • Als u de cookies hebt ingeschakeld op uw browser geeft u ons toestemming voor ons gebruik van cookies zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als u uw toestemming later wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Shiftboard via privacy@shiftboard.com.

3. Soorten gegevens die direct van de gebruiker worden verzameld

 • Shiftboard verzamelt en bewaart persoonlijke informatie wanneer uw werkgever een Shiftboard-account aanschaft; werkgevers verstrekken persoonlijke informatie aan Shiftboard.
 • Shiftboard verzamelt en bewaart persoonlijke informatie telkens als u gebruikmaakt van applicaties en diensten van Shiftboard die doorlopende informatie vereisen, zoals planning, berichtgeving, taakbeheer en andere softwareprogrammagegevens.
 • Shiftboard verzamelt en bewaart persoonlijke informatie als u zich registreert voor een demo, webinar of andere activiteit van Shiftboard, vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt, of als u zich inschrijft voor andere activiteiten van Shiftboard.
 • Shiftboard verzamelt en bewaart persoonlijke informatie telkens als u gebruikmaakt van een Shiftboard-website die doorlopende informatie nodig heeft, zoals de aanvraag van een demo of het verzoek om hulp vanuit verkoop of ondersteuning.
 • Als u uw interesse aangeeft voor het verkrijgen van extra informatie over de Diensten of voor het inschrijven voor een evenement, vraagt Shiftboard om het Bedrijf te voorzien van persoonlijke contactinformatie, zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (‘Verplichte contactgegevens’).
 • Als u de Diensten aankoopt of zich inschrijft voor een event, kan Shiftboard u ook vragen informatie over uw financiële status en factureringsinformatie aan het Bedrijf te verstrekken, zoals factuurnaam en -adres, creditcardnummer en het aantal medewerkers binnen de organisatie dat gebruik gaat maken van de Diensten (‘Factureringsgegevens’).
 • Shiftboard kan u ook vragen aanvullende informatie te verstrekken, waaronder jaaromzet van het bedrijf, aantal medewerkers of branche (‘Optionele gegevens’) bij het communiceren met Shiftboard.
 • Als een Bezoeker solliciteert naar een functie in het Bedrijf, kan Shiftboard ook vragen om aanvullende persoonlijke informatie en om een cv (‘Sollicitantgegevens’).
 • Verplichte contactgegevens, Factureringsgegevens, Sollicitantgegevens, Optionele gegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Shiftboard via elektronische of mondelinge weg, worden gezamenlijk aangeduid als ‘Gegevens’.

4. Soorten gegevens die indirect van de gebruiker worden verzameld

 • Shiftboard maakt gebruik van cookies en andere technologieën voor het bieden van uw online ervaring en ook om over het geheel te bepalen op welke manieren mensen gebruikmaken van onze diensten.
 • Shiftboard-servers slaan informatie op als u een dienst van Shiftboard bezoekt, gebruikmaakt van onze producten of anderszins toegang krijgt tot een URL van Shiftboard. Opgeslagen informatie omvat de URL, het IP-adres, browsertypes en taal, en ook de datum en tijd van uw verzoek.

5. Cookiebeleid

Shiftboard maakt gebruik van cookies om eenvoudig en zinvol interactie te maken met de websites van het Bedrijf. Als u een van de websites van het Bedrijf bezoekt, verzenden de servers van Shiftboard een cookie naar uw computer. Cookies alleen kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren; zij herkennen enkel uw browser. Tenzij u ervoor kiest uw identiteit kenbaar te maken aan Shiftboard, door te reageren op een aanbieding, door een account te openen of door een webformulier in te vullen (zoals ‘Aanvraag van een demo’), blijft u anoniem voor het bedrijf.

Shiftboard maakt gebruik van tijdelijke (‘session-based cookies’) en blijvende cookies (‘persistent-based cookies’). Tijdelijke cookies worden alleen gebruikt zolang u online bent. Ze verdwijnen van uw computer als u uw browsersoftware afsluit of uw computer uitschakelt. Blijvende cookies blijven op uw computer nadat u uw browser hebt afgesloten of uw computer hebt uitgeschakeld. U hebt controle over het gebruik van cookies op individueel browserniveau, maar als ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde kenmerken of functies op onze websites of Diensten beperken.

 • Hieronder wordt aangegeven hoe shiftboard.com gebruikmaakt van verschillende categorieën cookies en uw opties voor het beheren van de instellingen van de cookies:

Soorten cookies

Doel

Verplichte cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u van diensten en functies te voorzien die beschikbaar zijn via Shiftboard. Dankzij deze cookies kunt u bijvoorbeeld op de website gehoste video’s bekijken, u inschrijven voor online webinars en ervoor zorgen dat de door u ingediende formulieren goed worden verwerkt. Ook helpen deze cookies bij het inloggen op veilige zones van Shiftboard en bij het snel laden van de content van door u gezochte pagina’s. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarnaar u hebt gevraagd niet worden geleverd, en we gebruiken deze cookies alleen om u van die diensten te voorzien.

Analyse- en prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie over het verkeer op de website te verzamelen en de wijze waarop gebruikers interactie maken met de website van Shiftboard.  De verzamelde informatie geeft geen informatie over de identiteit van de afzonderlijke bezoeker.  In plaats daarvan wordt de informatie samengevoegd en geanonimiseerd. Voorbeelden van de informatie omvatten het aantal bezoekers van Shiftboard.com, de websites of verkeersbronnen die gebruikers naar onze website hebben verwezen, de pagina’s die ze hebben bezocht op Shiftboard.com, op welk moment van de dag ze Shiftboard hebben bezocht, of ze Shiftboard eerder hebben bezocht, en overige soortgelijke informatie. Wij gebruiken deze informatie om Shiftboard efficiënter te laten werken, om brede demografische informatie te verzamelen en om het activiteitenniveau op Shiftboard te controleren.

De diensten die wij gebruiken, zijn o.a.:

Google Analytics:
we gebruiken Google Analytics en analytische diensten van andere derden ten behoeve hiervan. Google Analytics maakt gebruik van eigen cookies.  Het wordt alleen gebruikt om de werkwijze van Shiftboard.com te verbeteren.  Hier vindt u meer informatie over de cookies van Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.  Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop Google uw gegevens beschermt: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
U kunt het gebruik van Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van Shiftboard voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die via deze link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB].

Kissmetrics:
deze cookies bevatten waarden aan de hand waarvan Kissmetrics kan herkennen of de Bezoeker een terugkerende Bezoeker is of een nieuwe Bezoeker van uw webpagina(‘s), wanneer de bezoeker de webpagina(‘s) voor het laatste heeft bezocht en, indien u A/B-tests uitvoert, tot welke testgroep de Bezoeker behoort. Tenzij u ons hiertoe opdracht geeft, bijvoorbeeld door een identiteit te verbinden aan de Bezoeker, wordt geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie over de Bezoeker opgeslagen in deze cookies.
Hier vindt u meer informatie over cookies van Kissmetrics: https://www.kissmetrics.com/terms/.
U kunt het gebruik van Kissmetrics voorkomen door gebruik te maken van de opt-out-functie (zie: https://www.kissmetrics.com/user-privacy/)

CrazyEgg:
klanten van Crazy Egg maken gebruik van de Analysis Service (Analytische dienst) om informatie te verkrijgen over de wijze waarop bezoekers van de klantensite communiceren met dergelijke klantensites (‘Bezoekersgegevens’). Met deze analytische dienst kan een klant van Crazy Egg zijn eigen site beoordelen en mogelijk aanpassen op basis van de bevindingen met betrekking tot het gedrag van de bezoekers van de site en de interactie met de site.
Hier vindt u meer informatie over de cookies van CrazyEgg: https://www.crazyegg.com/cookies.
U kunt het gebruik van CrazyEgg voorkomen door gebruik te maken van de opt-out-functie (zie: https://www.crazyegg.com/opt-out).

Targeting- en advertentiecookies

Deze cookies volgen uw surfgedrag zodat Shiftboard advertenties kan laten zien die u waarschijnlijk interesseren.  Deze cookies maken gebruik van informatie over uw browsergeschiedenis om u te groeperen met andere gebruikers met soortgelijke interesses.  Op basis van die informatie, en met onze toestemming, kunnen adverteerders van derden cookies plaatsen waarmee ze advertenties kunnen laten zien waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor uw interesses als u zich op websites van derden bevindt.

U kunt cookies uitschakelen die uw browsergedrag onthouden en advertenties op u richten door een bezoek te brengen aan http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.  Als u ervoor kiest om targeting- en advertentiecookies te verwijderen, ziet u nog steeds advertenties, maar zijn deze mogelijk niet relevant voor u.  Zelfs als u ervoor kiest om cookies te verwijderen die zijn geplaatst door de bedrijven die worden vermeld via bovenstaande link, moet u zich realiseren dat niet alle bedrijven die online cookies plaatsen in deze lijst zijn opgenomen, zodat u mogelijk nog steeds enkele cookies en gerichte advertenties ontvangt van bedrijven die niet op deze lijst staan.

Sociale media-cookies

Deze cookies worden gebruikt als u informatie deelt via sociale media door het bedienen van een knop (door informatie te delen of te ‘liken’) op shiftboard.com, of als u uw account linkt aan onze content, of communiceert met onze content op of via een sociale netwerkwebsite zoals Facebook, Twitter, of Google+.  Het sociale netwerk registreert dat u dit hebt gedaan.

6. Voorschriften inzake gegevensverwerking

 • Shiftboard verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u toegang te verschaffen tot de website en het product van Shiftboard.
 • Als u een aanvraag hebt gedaan voor een demo of u zich hebt aangemeld voor een webinar, een event of bijbehorende informatie hebt aangevraagd, wordt u gevraagd om een vakje te selecteren waarmee u aangeeft ermee in te stemmen dat deze gegevens worden verstrekt om toegang te krijgen tot onze diensten, onze producten aan te schaffen en onze content te bekijken.
 • Als u bij ons een account hebt aangemaakt, wordt u gevraagd om een vakje te selecteren waarmee u aangeeft ermee in te stemmen dat deze gegevens worden verstrekt om toegang te krijgen tot onze diensten, onze producten aan te schaffen en onze content te bekijken. Deze instemming geeft ons de juridische basis die wij nodig hebben op grond van de toepasselijke wetgeving om uw gegevens te verwerken.
 • U hebt het recht om deze instemming te allen tijde in te trekken. Als u er niet mee instemt dat wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens in lijn met dit Beleid, maak dan geen gebruik van onze website, applicatie en geef ons geen persoonlijke informatie ofwel via de telefoon, e-mail of via webformulieren of enig andere wijze.
 • Shiftboard post een lijst van klanten en casestudies op de websites van het Bedrijf die informatie bevatten zoals namen en functies van Klanten. Shiftboard verkrijgt de toestemming van elke Klant voorafgaand aan het posten van informatie op een dergelijke lijst of het posten van getuigenissen.

7. Delen van verzamelde informatie

Dienstverleners
Shiftboard kan Gegevens delen over Klanten van Shiftboard met door het Bedrijf gecontracteerde dienstverleners om deze dienstverleners in staat te stellen diensten in onze naam te leveren. Deze dienstverleners zijn bevoegd om gebruik te maken van uw persoonlijke informatie voor zover ze deze nodig hebben om ons te voorzien van de gevraagde diensten.  Onverminderd het voorgaande, kan Shiftboard ook Gegevens delen over Klanten met de dienstverleners van het Bedrijf om de kwaliteit van de geleverde informatie te waarborgen en met websites van sociale netwerken en media van derden, zoals Facebook, ten behoeve van marketing en adverteren op die websites. Tenzij anders verklaard in deze Privacyverklaring zal Shiftboard geen gegevens verkopen aan, delen met, verhuren aan of verhandelen met derden voor promotionele doeleinden.

Shiftboard kan Gegevens over Bezoekers, Klanten en Deelnemers van Shiftboard delen met de dienstverleners van het Bedrijf zodat deze dienstverleners in onze naam diensten kunnen leveren. Deze dienstverleners zijn bevoegd om gebruik te maken van uw persoonlijke informatie voor zover ze deze nodig hebben om ons te voorzien van de gevraagde diensten.  Shiftboard slaat uw informatie op voor verkoop- en marketingdoeleinden in HubSpot, Salesforce en Google Analytics. Shiftboard maakt gebruik van tools van derden voor webinars en het hosten van video’s zoals Brighttalk, GotoWebinar, JoinMe, Zoom en Consensus. Onverminderd het voorgaande, kan Shiftboard ook Gegevens delen over Bezoekers, Klanten en Deelnemers met de dienstverleners van het Bedrijf om de kwaliteit van de geleverde informatie te waarborgen, en met websites van sociale netwerken en media van derden, zoals Facebook, LinkedIn, CrazyEgg, ten behoeve van marketing en adverteren op die websites. Tenzij anders verklaard in deze Privacyverklaring zal Shiftboard geen gegevens verkopen aan, delen met, verhuren aan of verhandelen met derden voor promotionele doeleinden.

Shiftboard kan Gegevens over Klanten en gebruikers van Shiftboard delen met de dienstverleners van het Bedrijf zodat deze dienstverleners in onze naam diensten kunnen leveren. Deze dienstverleners zijn bevoegd om gebruik te maken van uw persoonlijke informatie voor zover ze deze nodig hebben om ons te voorzien van de gevraagde diensten. Shiftboard slaat uw persoonlijke informatie op voor productgebruik in Tierpoint, AWS, Salesforce, Pendo, Twilio, Klipfolio, en Droppoint. Shiftboard maakt gebruik van tools van derden voor berichtendiensten zoals Twilio. Shiftboard maakt gebruik van derden voor de verwerking van facturen en creditcards zoals Intuit, SaaSOptics en Chargify.

Derden
Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan elke eventuele derde met uw voorafgaande toestemming.

Shiftboard onderhoudt contracten met deze derden die hun toegang, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens beperken in overeenstemming met onze Privacy Shield-verplichtingen, en Shiftboard kan aansprakelijk zijn als zij niet aan deze verplichtingen voldoen en wij verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis waaruit schade voortkomt.

Facturering
Shiftboard maakt gebruik van een externe dienstverlener om de verwerking van creditcards te beheren. Deze dienstverlener mag geen factureringsgegevens opslaan, bewaren of gebruiken, anders dan ten behoeve van de creditcardverwerking ten behoeve van het Bedrijf.

Gedwongen openbaring
Shiftboard behoudt zich het recht voor verstrekte gegevens te gebruiken of te openbaren als dit wettelijk verplicht is of als het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat gebruik of openbaring noodzakelijk is om de rechten van het Bedrijf te beschermen en/of om te voldoen aan een juridische procedure, gerechtelijk bevel of rechtszaak.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen op grond van het Privacy Shield Framework, is Shiftboard gebonden aan de onderzoeks- en uitvoeringsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (Federale Handelscommissie). In bepaalde situaties is Shiftboard wellicht genoodzaakt om persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op wettige verzoeken door openbare autoriteiten, of om te voldoen aan nationale veiligheidseisen of wettelijke bepalingen.

8. Internationale overdracht van verzamelde gegevens

Uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt door ons en onze gelieerde bedrijven en andere derden buiten het land waarin u woonachtig bent, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Verenigde Staten, waar gegevensbescherming en privacyvoorschriften mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in andere delen van de wereld. Door gebruik te maken van ons product, stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking. Wij zullen alle stappen zetten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te garanderen dat uw gegevens veilig worden behandeld, en in overeenstemming met dit Beleid.

9. Informatie over communicatievoorkeuren, opt-out en afmelding

Shiftboard biedt Bezoekers, Klanten en Deelnemers die contactgegevens verstrekken de keuze hoe het Bedrijf de verstrekte gegevens gebruikt. U kunt het ontvangen van marketing en niet-transactionele communicaties beheren door te klikken op de ‘uitschrijven’-link onderaan de marketing-e-mails van het Bedrijf. Bovendien kunt u zich hier uitschrijven of door contact met ons op te nemen via het onderstaande gedeelte “Contact”.

10. Bewaren van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren zolang dit redelijkerwijs vereist is voor u om gebruik te maken van de applicatie(s) en/of u te voorzien van de diensten – tenzij een langere bewaringstermijn wettelijk is vereist of toegestaan (bijvoorbeeld voor regelgevingsdoeleinden).

11. Geautomatiseerde besluiten

Wij maken geen gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van geautomatiseerde besluiten.  Wij kunnen dit echter wel doen om te voldoen aan wettelijk opgelegde verplichtingen, in welk geval wij u zullen informeren over dergelijke verwerking en u zullen voorzien van de gelegenheid om bezwaar te maken.

12. Rechten op uw persoonsgegevens

Opt-out (recht op beperking van verwerking).  U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor een opt-out van: (i) directe marketingberichten; (ii) geautomatiseerde besluiten en/of profiling; (iii) onze verzameling van gevoelige persoonsgegevens; (iv) eventuele nieuwe verwerking van uw persoonsgegevens die wij mogelijk uitvoeren en die verdergaat dan het oorspronkelijke doel; of (v) de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Bedenk dat uw gebruik van delen van de website en het product van Shiftboard mogelijk onwerkzaam is na opt-out.

Toegang (recht op informatie, recht op toegang) – U kunt te allen tijde toegang krijgen tot gegevens die wij van u hebben via uw account door direct contact met ons op te nemen op privacy@shiftboard.com.

Wijzigen (recht op rectificatie) – U kunt ook contact met ons opnemen voor het bijwerken of corrigeren van uw persoonsgegevens (van toepassing voor websitegebruikers). Geregistreerde gebruikers van het product van Shiftboard kunnen de persoonlijke informatie bekijken, bijwerken, corrigeren of verwijderen in hun gebruikersaccount door contact op te nemen met hun werkgever. In sommige vallen kunnen gebruikers een deel van hun persoonlijke informatie bijwerken in het product van Shiftboard. Wij zullen gebruikmaken van commercieel redelijke inspanningen om uw verzoek te honoreren. Als uw werkgever al uw persoonlijke informatie volledig verwijdert, kan uw gebruikersaccount uitgeschakeld worden en bent u mogelijk niet meer in staat om het product te gebruiken. Als u contact hebt opgenomen met Shiftboard voor verkoop- of marketingdoeleinden en u uw persoonlijke informatie moet bijwerken, kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te wijzigen of te verwijderen.

Verplaatsen (recht op gegevensportabiliteit) – Uw gegevens zijn portabel – d.w.z. dat u uw gegevens kunt verplaatsen naar andere dienstverleners als u dit wenst.

Wissen en vergeten (recht op uitwissing). In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de gegevens die wij over u hebben niet langer relevant zijn of onjuist, kunt u vragen of wij/uw werkgever (in geval van gebruikers van het Shiftboard Product) uw gegevens wissen.

13. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

Shiftboard kan dit Privacybeleid incidenteel bijwerken door een nieuwe versie online te posten. Wij raden u aan deze pagina af en toe te controleren op eventuele wijzigingen. Indien wij materiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door het herziene Privacybeleid op onze websites te posten. Hiermee kunt u altijd op de hoogte blijven van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er al zijn, hoe wij deze openbaar maken. Uw aanhoudende gebruik van de websites, de abonnementsservice, en/of de aanhoudende verstrekking van persoonlijke informatie aan ons, zijn onderworpen aan de voorwaarden van het op dat moment geldende Privacybeleid.

14. Contact

Vragen met betrekking tot deze Privacyverklaring of de informatiepraktijken van de websites en diensten van het Bedrijf dienen te worden gericht aan Shiftboard Privacy door ons een e-mail te sturen via privacy@shiftboard.com of door een brief te sturen naar: Shiftboard, Inc. P.O. Box 21329, Seattle, WA 98111